اینفوگرافیک

چاپ
 
اینفوگرافیک های با موضوعات مرتبط با مدیریت بحران
 
نظر به استفاده روز افزون از داده های اطلاع رسان یا همان اینفوگرافیک، گروه اینفوگرافیک شرکت به عنوان نخستین مرجع اینفوگرافیک های با محوریت مدیریت بحران در سدد است تا در این مختصر به اینفوگرافیک های تاثیر گذار در مبحث مدیریت بحران بپردازد. طبیعی است که کمک شما مخاطبان عزیز ما را در طراحی آینده ای بهتر رهنمون خواهد بود. لذا از پیشنهادات سازنده شما استقبال می کنیم.
 
 اینفوگرافیک - تاثيرات بحران ها (از سال 2000 الی 2012 میلادی)  
           تاثيرات بحران ها (از سال 2000 الی 2012 میلادی)
  
اينفوگرافيك - تاثيرات اقتصادي و انساني بحران ها در 12 سال گذشته 
اينفوگرافيك - زمانبندي رويدادهاي عمده پس از چهارچوب 2015
 تاثيرات اقتصادي و انساني بحران ها در 12سال گذشته
  زمانبندي رويدادهاي عمده پس از چهارچوب 2015
فراواني بحران هاي اقليمي در سراسر جهان (2011-1980)
 
اينفوگرافيك - روند تحول مديريت بحران از آغاز تا به امروز در جهان
 فراواني بحران هاي اقليمي در سراسر جهان (2011-1980)
  روند تحول مديريت بحران آز آغاز تا امروز در جهان
نماي داخلي راكتورهاي هسته اي فوكوشيما
 
تاثيرات بحران ها از زمان معاهده كره زمين در ريو دو ژانيرو
نماي داخلي راكتورهاي هسته اي فوكوشيما
  تاثيرات بحران ها از زمان معاهده كره زمين در ريو دو ژانيرو
اعضاي جنبش اشغال وال استريت چه كساني هستند؟
 
جنبش اشغال وال استريت
 اعضاي جنبش اشغال وال استريت چه كساني هستند؟
  جنبش اشغال وال استريت
نواحي خطر
........
مهمترين حوادث در مهمترين مقاصد
نواحي خطر  مهمترين حوادث در مهمترين مقاصد
آناتومي يك گردباد
 
افزايش سطح دريا
 آناتومي يك گردباد افزايش سطح دريا

 

اینفوگرافیک چيست؟
 
ینفوگرافیک چیست؟
 
 
آخرین به روز رسانی ( شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۸ )