اولين دانشنامه تخصصي مديريت بحران

چاپ
 
اولين دانشنامه تخصصي مديريت بحران

انديشه اوليه تدوين دانشنامه و دايره المعارف بحرانيكا از ابتداي دهه 80 شمسي يعني حدود سال هاي 81 و 82 شكل گرفته و تقريباً از حدود سال 1384 به طور جدي و عملي گردآوري، تدوين و نگارش مدخل ها توسط گروهي متشكل از افراد صاحب نظر و مجرب آغاز گرديد كه پس از سال ها به شكل حاضر و بر روي وب سايت به تدريج منتشر خواهد شد.
بحرانيكا عرصه اي است به شكل دانشنامه و فرهنگ اصطلاحات براي ارائه مفاهيم مطرح شده در علم مديريت بحران به گونه اي كه بتواند با ايجاد مفاهيم مشترك جريان اطلاعات را به گونه اي تسهيل نمايد تا بتوان از اين طريق مديريت بهينه بحران را در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه، ممكن ساخت. شما هم مي توانيد با نظرهاي سازنده خود ما را در اين امر و در هر چه پربارتر شدن اين دانشنامه و فرهنگ اصطلاحات مديريت بحران وب گونه ياري نماييد.

اولين دانشنامه تخصصي مديريت بحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
جهت ورود به وب سايت اولين دانشنامه تخصصي مديريت بحران اينجا كليك كنيد.
آخرین به روز رسانی ( شنبه ۰۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۱۱ )